O Forum

III Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (FBST) jest kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa ICT-OT.

więcej

News

Panele Forum

Panel I

Jaki jest poziom świadomość zagrożeń, skutków oraz problemów w zapewnieniu ciągłości działania Sieci Krytycznych?

Panel II

Czy warto zabezpieczać całą infrastrukturę, czy tylko krytyczne elementy systemów technicznych? Jak definiować krytyczne elementy wymagające zabezpieczeń?

Panel III

Co wymusza prawo, a co bieżący poziom interoperacyjności systemów ICT i systemów łączności dla działań zapewnienia bezpieczeństwa sieci technologicznych?

Panel IV

Koncepcje podejścia do zagrożeń i bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturę techniczną.

Nagrody

Statuetka „ELIKSIR”

jest dedykowana organizacjom non-profit, organom i jednostkom administracji państwowej, uczelniom, instytutom badawczym za krzewienie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa i promocję rozwiązań ICT dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci technologicznych. Nagroda rekomenduje szczególnie innowacyjne i skuteczne rozwiązania z zakresu promocji rozwizań ICT oraz cyberbezpieczeństwa dla sieci technologicznych.

Statuetka „SPIŻOWEJ BRAMY”

jest dedykowana firmom oferującym rozwiązania bezpieczeństwa dla sieci technologicznych oraz implementującym projekty rozwiązujące złożone aspekty bezpieczeństwa systemów ICT ze szczególnym uwzględnieniem ochrony systemów SCADA oraz ochrony danych w sieciach technologicznych. Za szczególnie innowacyjne i skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT oraz cyberbezpieczeństwa dla sieci technologicznych.

380
Uczestników
25
Prelegentów
21
Sponsorów

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partnerzy

Patronat medialny

Lokalizacja

ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna

Kontakt

Biuro FBST

KIGEiT
ul. Stępinska 22/30 00-739 Warszawa 

kigeit@kigeit.org.pl

Program

Zdzisław Nowak
516 499 660

zdzislaw.nowak@kigeit.org.pl

Współpraca

Krzysztof Węglarz
504 278 770

krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl

Organizator