O Forum

III Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (FBST) jest kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej (IMWG) na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa ICT-OT. Organizatorzy adresują Forum do przedstawicieli branży transportowej, spedycji i logistyka (TSL),  w których funkcjonują rozległe sieci technologiczne obejmujące swym zasięgiem obszar całego kraju.

więcej

Do Forum pozostało

poster
00:00
--
/
--

Panele Forum

Panel I

Jaki jest poziom świadomość stanu bezpieczeństwa organizacji vs. stan świadomości o zagrożeniach?

Panel II

Czy zabezpieczać całą infrastrukturę, czy tylko krytyczne elementy systemów technologicznych?

Panel III

Jaki jest wpływ tempa rozwoju zagrożeń, na bezpieczeństwo sieci technologicznych?

Panel IV

Podejście do zagrożeń i bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturę

Zagadnienia

  • Rodzaje i formy zagrożeń.
  • Krytyczne elementy systemów technologicznych wymagające zabezpieczeń. 
  • Skala i tempo wzrostu zagrożeń.
  • Koncepcje podejścia do zagrożeń i bezpieczeństwa w ramach realizacji inwestycji cyfrowych w infrastrukturę technologiczną.

Kontakt

Biuro FBST

KIGEiT
ul. Stępinska 22/30 00-739 Warszawa 

kigeit@kigeit.org.pl

Program

Zdzisław Nowak
516 499 660

zdzislaw.nowak@kigeit.org.pl

Współpraca

Krzysztof Węglarz
504 278 770

krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl

Organizatorzy