02 Sie 2017

III Forum FBST ponownie w siedzibie PSE w Konstancinie Jeziorna

W dniu 21 listopada 2017 roku w siedzibie PSE odbędzie się III Forum Bezpieczeństwa sieci Technologicznych, której jest kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)  na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa ICT-OT. PSE ponownie jak przed rokiem jest głównym Partnerem Konferencji.