02 Sie 2017

Rada Programowa zatwierdziła zagadnienia programowe III edycji FBST

W tradycji do ram organizacyjnych poprzednich edycji Forum Rada Programowa zatwierdziła zagadnienia w czterech obszarach tematycznych:

  1. Tempo wzrostu oraz rozwój form zagrożeń, a ich wpływ na Sieci Krytyczne.
  2. Krytyczne elementy systemów ICT w sieciach technicznych wymagających zabezpieczeń.
  3. Problemy prawno-organizacyjne oraz operacyjne zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach technologicznych
  4. Koncepcje podejścia do cyber-zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury technologicznej od strony systemów ICT-OT.

 

Każdy z tych tematów będzie przedmiotem oddzielnej sesji, składającej się z prezentacji wprowadzających i dyskusji panelowej.

Panel I           Jaki jest poziom świadomość zagrożeń, skutków oraz problemów w zapewnieniu ciągłości działania Sieci Krytycznych?

Panel II          Czy warto zabezpieczać całą infrastrukturę, czy tylko krytyczne elementy systemów technicznych? Jak definiować krytyczne elementy wymagające zabezpieczeń?

Panel III         Co wymusza prawo, a co bieżący poziom interoperacyjności systemów ICT i systemów łączności dla działań zapewnienia bezpieczeństwa sieci technologicznych?

Panel IV        Koncepcje podejścia do zagrożeń i bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturę techniczną.