Rada Programowa zatwierdziła zagadnienia programowe III edycji FBST

W tradycji do ram organizacyjnych poprzednich edycji Forum Rada Programowa zatwierdziła zagadnienia w czterech obszarach tematycznych: Tempo wzrostu oraz rozwój form zagrożeń, a ich wpływ na Sieci Krytyczne. Krytyczne elementy systemów ICT w sieciach technicznych wymagających zabezpieczeń. Problemy prawno-organizacyjne oraz operacyjne zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach technologicznych Koncepcje podejścia do cyber-zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury technologicznej … Continue reading →Rada Programowa zatwierdziła zagadnienia programowe III edycji FBST

III Forum FBST ponownie w siedzibie PSE w Konstancinie Jeziorna

W dniu 21 listopada 2017 roku w siedzibie PSE odbędzie się III Forum Bezpieczeństwa sieci Technologicznych, której jest kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)  na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa ICT-OT. PSE ponownie jak przed rokiem jest głównym Partnerem Konferencji.