Jerzy Kalinowski

KPMG

Jerzy Kalinowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej mgr inż. Telekomunikacji i dr nauk technicznych, jak również University of Rochester w USA (M. Sc. In Electrical Eng.). Ma ponad 30 lat doświadczenia zawodowego obszaru ICT. Bezpośrednio po studiach był zaangażowany w realizacje projektów badawczo-rozwojowych w Polsce i USA W latach 90-tych był dyrektorem w Price Waterhouse i odpowiadał za usługi doradcze dla sektora telekomunikacyjnego

W KPMG pracuje od 2004 i odpowiada za doradztwo strategiczno-operacyjne w Polsce i Europie Wschodnie i Centralnej. Wcześniej był Prezesem jak również członkiem rad nadzorczych dla kilku spółek z obszaru telekomunikacji, mediów i IT. Jego doświadczenie międzynarodowe obejmuje projekty doradcze w blisko 20 krajach.
80%History
-->
85%Design
-->
85%Photography
-->